Obchodní podmínky

Doručení objednávky


Objednávka je závazná. Objednávka je Vám potvrzena v co nejkratší době, spolu s potvrzením objednávky upřesníme i termín dodání zboží.  Zpravidla je zboží odesíláno do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. Je-li lhůta delší, informujeme Vás prostřednictvím emailu.


Zrušení objednávky


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Zaslání zboží


Zboží Vám zašleme prostřednictvím České pošty  na adresu uvedenou v objednávce. K zásilce bude přiložen doklad o nákupu zboží, který zároveň slouží jako záruční list.
Zboží bude doručeno následující pracovní den ode dne odeslání, nikoliv objednaní! V případě platby předem na bankovní účet, čekáme na připsání peněz na účet, teprve potom balíček odesíláme.


Vrácení zboží


Zboží můžete vrátit do 14 dnů bez udání důvodu, ale jste povinni nás o tomto vrácení předem informovat na e-mail Info@100nozka.com. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů, přičemž bude odečtena částka za dopravu.

Obchodní podmínky


1) PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU:  www.100nozka.com
2) OBJEDNÁVKA
3) STORNO PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY
4) ZÁRUČNÍ DOKLADY
5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU


 www.100nozka.com

 • S M retail, s.r.o., Kašparova 813, 46312, Liberec 25,  IČO: 03160939, DIČ: CZ03160939
 • Obchodní podmínky jsou platné od 01.04.2015 do doby vydání nových obchodních odmínek.

2) OBJEDNÁVKA

 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení e-mailem nebo telefonicky. Potvrzení emailem nebo telefonicky následuje po přijetí elektronické objednávky od kupujícího. Potvrzení o přijetí objednávky do systému (kopie objednávky) není potvrzení.

Potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží uvedeného v objednávce. Po potvrzení objednávky prodávajícím se objednávka stává závaznou pro obě strany, pokud nedojde smluvními stranami k porušení podmínek smluvených v době potvrzení objednávky. Za podstatné podmínky se považuje především přesná specifikace zboží uvedená v objednávce, počet objednaných ks, cena za zboží, cena dopravy, forma dopravy a předběžný termín doručení. Zboží, u něhož je potvrzena dostupnost skladem, je doručováno do druhého dne.

 

3) STORNO PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY


Storno objednávky ze strany prodávajícího

Bez udání důvodu - zboží bylo vyprodáno, zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila cena prodávajícího. V těchto případech bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem a nabídne podobné zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě, případně stornuje provedenou objednávku. V případě, že na zboží byla kupujícím poskytnuta záloha nebo celá částka kupní ceny, bude mu celá zaplacená částka po telefonické dohodě v co nejkratším termínu převedena na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu. 

Storno objednávky ze strany kupujícího

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího telefonem nebo emailem.
   
 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

V souladu se zněním zákona č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy (v případě zásilkového obchodu) do 14 dní od převzetí zboží. 14ti denní lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Právo vrácení zboží ve lhůtě 14 dní je podmíněno nákupem zboží jako fyzické osoby (ne na IČO). V případě, že se rozhodnete využít výše uvedeného práva odstoupení od kupní smlouvy, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek a postupů.

 • Kontaktujte nás písemně (e-mailem na info@100nozka.com, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu, variabilní a specifický symbol.

Pokud vám zboží již bylo doručeno a převzali jste jej, kontaktujte nás dle výše uvedeného a po dohodě s obchodníkem zboží zabalte a zašlete zpět na naši adresu se všemi doklady, které jste s nákupem zboží obdrželi. Adresa pro zaslání: S M retail, s.r.o., Kašparova 813, 46312, Liberec 25.

 • Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zaslání doporučeně neznamená na DOBÍRKU. Zboží zaslané na dobírku nebude našimi pracovníky převzato.
   
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání na bankovní účet bude částka za zboží zaslána nejpozději do 14 dnů po fyzickém převzetí zboží na adrese prodávajícího. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín zaslání peněz posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží. 

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové. 
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

4) ZÁRUČNÍ DOKLADY


Pokud výrobcem nebyl dodán ke zboží záruční doklad, slouží vydaná faktura jako daňový doklad a zároveň jako hlavní záruční list.

5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data.
 Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Veškeré nakládání s osobními údaji na info@100nozka.com se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu info@100nozka.com, firma S M retail, s.r.o., Kašparova 813, 46312, Liberec 25 je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání, slouží výhradně k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku a doručení zboží. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb internetového obchodu info@100nozka.com, zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

6) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem (firmou S M retail, s.r.o., Kašparova 813, 46312, Liberec 25 jako provozovatelem internetového obchodu info@100nozka.com) a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změnu podmínek vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně 1 měsíc před účinností nových podmínek.

Zpracovávám...